Piękna liturgia pogłębia wiarę, zbliża do Boga i porusza serce nawet oziębłe. Ważną rolę odgrywa w niej muzyka i śpiew.

Są kraje misyjne, gdzie jest wiele młodych ludzi, utalentowanych, jednak z powodu biedy nie mogą zakupić odpowiednich instrumentów muzycznych.

Możemy im pomóc składając ofiarę lub przekazując niepotrzebny, ale w dobrym stanie instrument. Może dzięki temu wielu z nich znajdzie pracę i utrzymanie oraz będzie grać na chwałę Boga.

Misjonarze Werbiści
ul. Jagiellońska 45, 20-806 Lublin

tel. +48 81 746 94 95
tel. kom., WhatsApp +48 459 334778
e-mail: kontakt

Biuro otwarte: PN-PT: 8.30-16.00