Laski, balkoniki, kule ortopedyczne – czekają na nie pacjenci misyjnego szpitala św. Łukasza w Kifangondo oraz leprozorium “25” w Fundzie w Angoli.

Przedmioty te można przesłać lub dostarczyć osobiście do Referatu Misyjnego w Pieniężnie albo do któregokolwiek Domu Misyjnego werbistów w Polsce.

Misjonarze Werbiści
ul. Jagiellońska 45, 20-806 Lublin

tel. +48 81 746 94 95
tel. kom., WhatsApp +48 459 334778
e-mail: kontakt

Biuro otwarte: PN-PT: 8.30-16.00