To 30 Mszy św. odprawianych nieprzerwanie przez 30 kolejnych dni w intencji osoby zmarłej. Taki ciąg Mszy św. najczęściej odprawia się niedługo po czyjeś śmierci lub w jej rocznicę. Jest to wyraz szczególnej pamięci, a dla kapłana poważne zobowiązanie, dlatego też w całej Polsce oczekuje się za nie nieco większej ofiary. Za Państwa zgodą, aby przyspieszyć ich odprawienie, czasami staramy się je przekazać konkretnemu werbiście pracującemu na misjach. Taka ofiara wydatnie wspomaga jego budżet, a zamawiających łączy z osobą zmarłą przez udział w dziele misyjnym. Tego rodzaju zdyscyplinowanie duchowe przynosi wiele szczególnych łask, których był świadom św. papież Grzegorz Wielki – stąd nazwa – Msze gregoriańskie.

Misjonarze Werbiści
ul. Jagiellońska 45, 20-806 Lublin

tel. +48 81 746 94 95
tel. kom., WhatsApp +48 459 334778
e-mail: kontakt

Biuro otwarte: PN-PT: 8.30-16.00