To Msze św. odprawiane przez wszystkie dni listopada za poleconych nam zmarłych w tzw. wypomninkach. Aby utrzymać tę tradycję należy podać nam ich imiona, nazwiska, a nawet ulubione przydomki. Można to uczynić telefonicznie albo pisemnie w liście, e-mailu lub na specjalnie przygotowanych przez nas formularzach. Za tych zmarłych modlimy się w naszej lubelskiej wspólnocie zakonno-misyjnej przez 30 dni w intencji odpuszczenia ich grzechów i perfekcyjnego zjednoczenia z Bogiem. W ten sposób listopadowe wspomnienia i ofiary wypełniają zalecenie Pisma św., że „godną i dostojną jest modlitwa za zmarłych”.

Misjonarze Werbiści
ul. Jagiellońska 45, 20-806 Lublin

tel. +48 81 746 94 95
tel. kom., WhatsApp +48 459 334778
e-mail: kontakt

Biuro otwarte: PN-PT: 8.30-16.00