W związku z powszechną i wyjątkową czcią Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej – również w naszym małym lubelskim klasztorze ojców werbistów staramy się Ją stosownie uczcić. Połączmy więc Wasze konkretne intencje kierowane do Boga przez Maryję z naszymi wysiłkami celebrowania przez cały miesiąc maj uroczystych Mszy św. Przy tej okazji, złożone ofiary częściowo zostaną przeznaczone na utrzymanie naszego Domu Misyjnego w Lublinie, który od 60 lat funkcjonuje bez parafii. Jak każdego roku, formularz na msze majowe i czerwcową nowennę oraz atrakcyjne materiały zostaną wysłane wszystkim naszym dobrodziejom w połowie kwietnia. Połączmy się w modlitwach do Maryi jak niegdyś pod obrazami i kapliczkami.

Misjonarze Werbiści
ul. Jagiellońska 45, 20-806 Lublin

tel. +48 81 746 94 95
tel. kom., WhatsApp +48 459 334778
e-mail: kontakt

Biuro otwarte: PN-PT: 8.30-16.00